31/03/2018

Về chúng tôi

Sứ mệnh
Cung cấp cho Khách hàng và Xã hội các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao; Mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng.

Tầm nhìn
Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người.

Chiến lược kinh doanh
Bán lẻ – Dịch vụ – Kinh doanh đa năng.

Giá trị cốt lõi
Kỷ cương – Nhân bản – Sáng tạo.

Triết lý kinh doanh
– Ba điều hướng tâm của Ngân hàng chúng tôi:
+ Không có con người, dự án vô ích.
+ Không có Khách hàng, ngân hàng vô ích.
+ Không có Tâm – Tín – Tài – Tầm, Ngân hàng vô ích.
– Cổ đông: Là nền tảng của Ngân hàng.
– Khách hàng: Là ân nhân của Ngân hàng.
Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng luôn luôn là khách hàng!
– Người lao động: Là sức mạnh của Ngân hàng.
Chăm lo đời sống cho người lao động theo phương châm “Sống bằng lương – giàu bằng thưởng”.
– Thương trường: Là thước đo vị thế của mỗi tổ chức tham gia thị trường. Ngân hàng chỉ có đối tác, không có đối thủ.
– Sản phẩm, dịch vụ: 
+ Luôn cung cấp những sản phẩm dịch vụ khách hàng cần, chứ không phải sản phẩm dịch vụ Ngân hàng có.
+ Hiện đại hóa, hướng tới Ngân hàng di động.
– Ý thức kinh doanh: 
+ Thượng tôn pháp luật; Gắn Xã hội trong kinh doanh.
+ Tự tìm ra khiếm khuyết để hoàn thiện, nâng tầm kinh doanh là bí quyết thành công.