01/04/2018

CHO VAY TỔ LIÊN KẾT

Nhằm hỗ trợ các Hội viên thuộc các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…có vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân, chúng tôi trân trọng giới thiệu sản phẩm “Cho vay KHCN thông qua Tổ liên kết vay vốn”

Đối tượng áp dụng

Khách hàng cá nhân là Hội viên thuộc các Tổ chức Hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…

Đặc điểm sản phẩm

 • Loại tiền cho vay: đồng Việt Nam (VND)
 • Hình thức cho vay: Cho vay thông qua Tổ liên kết vay vốn thuộc các Tổ chức Hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…
 • Lãi suất vay vốn cạnh tranh
 • Hồ sơ vay vốn đơn giản
 • Phương thức trả nợ linh hoạt phù hợp với nguồn thu nhập trả nợ của Khách hàng.

Tiện ích sản phẩm

 • Không cần Tài sản Bảo đảm
 • Thời hạn vay: Lên tới 36 tháng 
 • Cho tiền cho vay: Lên tới 50 triệu đồng
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Danh mục Hồ sơ

 • Giấy đề nghị vay vốn và các hồ sơ.
 • Giấy tờ khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng.

Liên hệ

Quý khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có thể trực tiếp liên hệ chuyên viên tín dụng thông qua biểu mẫu sau: