01/04/2018

CHO VAY TIÊU DÙNG CBCCVC, LLVT

Cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm đối với Khách hàng cá nhân là sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Khách hàng thông qua việc cấp tín dụng mà không cần tài sản bảo đảm đối với các khoản vay có mục đích tiêu dùng.

Đối tượng

Khách hàng là Cán bộ, nhân viên chính thức của các Tổ chức, Doanh nghiệp và của Ngân hàng.

Đặc điểm

 • Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng.
 • Loại tiền cho vay: VND.
 • Mức cho vay: Tối đa 1 tỷ đồng.
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Phương thức cho vay: Từng lần.

Tiện ích 

 • Không cần tài sản thế chấp.
 • Thời gian cho vay dài.
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Thủ tục nhanh chóng, tiện lợi.

Điều kiện 

 • Đối với Khách hàng:
  • Công dân Việt Nam, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
  • Không thuộc các đối tượng không được cho vay và hạn chế cho vay theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng.
 • Các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng.

Danh mục Hồ sơ

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của Khách hàng và người đồng trách nhiệm (nếu có);
 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú còn hiệu lực;
 • Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ của Khách hàng và người đồng trách nhiệm  (nếu có);
 • Hợp đồng bảo hiểm (nếu có);
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Liên hệ

Quý khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có thể trực tiếp liên hệ chuyên viên tín dụng thông qua biểu mẫu sau: